danh sách căn hộ được phân bổ cho công nhân nhà máy ở mumbai