điều khiển quạt và đèn trên một công tắc chuyển động